От НОИ промениха срока за подаване на интрастат декларациите

01.06.2012

От Националната агенция по приходите уведомиха, че от 01 Юли опраторите по интрастат ще могат да подават декларации до 14-то число на месеца, който следва месеца на извършване върешнообщностните доставки. Напомняме Ви, че досега тези декларации се подаваха до 10-то число. Тази промяна е иницирана от самите интрастат оператори и е отбелязана в последната промяна на закона, която влиза в сила от 01 Юли. По този начин се уеднаквяват сроковете за подаване на интрастат-декларации и ДДС.