Полезни срокове

Тук ще намерите важни и полезни срокове.

Справки-декларации по ЗДДС ще се подават само по електронен път, съгласно промяна в ЗДДС в сила от 01.01.2012 г. За целта е необходим електронен подпис или упълномощяване на фирма, която притежава електронен сертификат за подаване на декларациите по интернет от тяхно име.

Краен срок за подаване на годишната данъчна декларация и плащане на данък печалба - 31 март 2012 г. Съгласно чл.92, ал.5 от ЗКПО.
Може да се ползва отстъпка от 1% ако дължимия данък и годишната данъчна декларация се подадат и платят по електронен път в срок до 31.03.2012 г., но не повече от 1000 лв.

Годишните данъчни декларации за физическите лица по чл.50 от ЗДДФЛ се подават до 30.04.2012 г./02.05.2012 г.
Ако декларацията е подадена по електронен път в срок и в същия срок е внесен дължимия данък физическото лице ползва 5 % отстъпка от данъка.