Цени на счетоводно обслужване

Предлагаме достъпни цени на счетоводно обслужване, съобразени с конкретните нужди на клиента от счетоводни услуги. Ние не можем да обявим универсална цена за стандартна счетоводна услуга. Офертите, които предлагаме са строго индивидуални. Критериите за формиране цената на счетоводното обслужване зависят от няколко основни показателя, а именно:

  • - вида дейност
  • - обема на документооборота
  • - броя на заетите лица
  • - специфичните изисквания на клиента